Prijava na zaručnički tečaj

Prijave na zaručnički tečaj vrše se kod župnika župe u kojoj se održava tečaj na kojem planirate sudjelovati.
Prijavite se telefonom u radno vrijeme župnog ureda!

Termine zaručničkih tečajeva s brojevima telefona pojedinih župa možete vidjeti u izborniku s desne strane (Kada i gdje zaručnički tečajevi)!