O nama

Dobrodošli na službenu stranicu Ureda za pastoral obitelji Zagrebačke nadbiskupije. Ukratko predstavljamo glavne točke našeg djelovanja.

I. Što ured radi?

1. Koordiniranje i provođenje smjernica, inicijativa i programa, vezanih uz pastoral braka i obitelji na području Zagrebačke nadbiskupije;

2. Sustavno proučavanje pitanja vezanih uz pastoral braka i obitelji;

3. Provođenje programa trajne formacije za brak i obitelj te izdavanje radnih materijala iz različitih područja obiteljskog pastorala;

4. Davanje novih poticaja za obiteljski pastoral na razini nadbiskupije, pastoralnih regija, dekanata i župa.

II. Ciljevi:

1. Umrežavanje: trajno razvijati i podupirati zajednice obitelji po župama i dekanatima;

2. Formacija: trajno obrazovanje o obiteljskom pastoralu – od priprema za brak do posliježenidbenog usvajanja znanja i vještina za kvalitetniji bračni i obiteljski život;

3. Javno djelovanje: kao Ured samostalno te zajedno s mrežom katoličkih obitelji promovirati i braniti vrjednote braka i obitelj u općoj društvenoj javnosti.

III. Ured na poseban način:

1. Promiče "Božje namisli o braku i obitelj"; Brak (to jest zajednica jednog muškarca i jedne žene) postoji prije Crkve i države, kako bi se reklo „od uvijek“, to jest od Boga;

2. Promovira i koordinira tečajeve priprave za brak;

3. Formira djelatnike obiteljskog pastorala;

4. Potiče studije moralnih, socijalnih i religioznih problema vezanih za brak i obitelj;

5. Promiče župne i nadžupne, dekanatske i regionalne strukture za pastoral braka i obitelji;

6. Skrbi za udaljenije obitelji i za one u specifičnim i teškim situacijama;

7. Podupire različite oblike služenja obitelji: obiteljska savjetovališta i savjetovališta za prirodno planiranje začeća;

8. Gaji osjetljivost za različita pitanja vezana uz zaštitu života nerođenih;

9. Potiče suradnju s društvenim i kulturnim strukturama na dobro obitelji.

IV. Ciljane grupacije:

1. Priježenidbeni programi: priprava za bračni i obiteljski život (zaručnički tečajevi);

2. Posliježenidbeni programi:

a. mladih brakova i obitelji

b. skrb za brak i obitelj u vremenu rađanja i odgoja djece

c. starosni brak

d. obitelj u teškoćama.