Korisna literatura

Albisetti, Valerio: Terapija bračne ljubavi, Biblioteka oko tri ujutro, Zagreb,1998.

Aračić, Pero: Rasti u ljubavi - Priprava za brak i obitelj i pastoral zaručnika, Glas Koncila, Zagreb, 2000.

Aračić, Pero; Dogan, Nikola i drugi: Obitelji, postani ono što jesi! Radovi simpozija o Pubudnici Ivana Pavla II „Familiaris consortio - Obiteljska zajednica" u Đakovu, 28. - 30. studenog 1984; Đakovo, 1984.

Aračić, Pero; Dogan, Nikola i drugi: Uspjeli brak - sretna obitelj. Zbornik radova simpozija o „Pastoralu braka i obitelji u prvih deset godina"; Đakovo, 1989.

Aračić, Pero (ur.): Obitelj u Hrvatskoj - stanje i perspektive. Zbornik radova Studijskih dana u Đakovu, 20. - 22. listopada 1994; Đakovo, 1995.

Baloban, Josip: Crkvenost i obitelj pred izazovima, Glas Koncila & Denona, Zagreb, 2004.

Baloban, Josip (prir.): U potrazi za identitetom - Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa, Golden Marketing - tehnička knjiga, 2005.

Baloban, Stjepan (ur.): Hrvatska obitelj na prekretnici, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i Glas Koncila, Zagreb, 2001.

Barben, Clayton C: Glava obitelji - Kršćansko očinstvo u suvremenom svijetu, Verbum, Split, 2005.

Covey, Stephen R: 7 navika uspješnih obitelji - kako izgraditi izvrsnu obiteljsku kulturu u uzburkanom svijetu?, Mozaik knjiga, Zagreb, 1998.

Brajša, Pavao: Umijeće bračne ljubavi, C.A.S.H., Pula, 1998.

Brajša, Pavao: Umijeće bračnog života, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb. 1997.

Brajša, Pavao: Očevi gdje ste? Školske novine, Zagreb, 1995.

Brajša, Pavao: Roditelji i djeca, Glas Koncila, Zagreb, 2003.

Bonacci, Mary Beth: Prava ljubav, Verbum, Split, 2004.

Billings, Evelyn: Billingsova metoda, Obiteljski centar, Zagreb, 2000.

Caretto, Carlo: Obitelj, mala crkva, UPT, Đakovo

Campbell, Ross: Kako zaista voljeti svoje dijete, STEPress, Zagreb, 2001.

Campbell, Ross i Chapman, Gary: Pet jezika ljubavi djece, Katarina Zrinski, Varaždin, 2004.

Chapman, Gary: Pet jezika ljubavi - Kako partneru izraziti duboke osjećaje, V.B.Z., Zagreb, 2003.

Daniel Ange: Tvoje tijelo stvoreno za ljubav, UPT, Đakovo,

Durand, Dave, Upravljanje vremenom za katolike, Verbum, Split, 2004.

Fregni, Gianfranco: O bračnoj ljubavi - Misli crkvenih otaca, Verbum, Split, 2002.

Frkin, Vatroslav: Bitne oznake bračne ljubavi, UPT, Đakovo

Fuček, Ivan: Obnova braka i obitelji, Centar za bioetiku FTIDI, 1998.

Fuček, Ivan: Moralno-duhovni život - Predbračna ljubav, bračna ljubav, Verbum, Split, 2005.

Gelo, Jakov; Akrap, Anđelko i Čipin, Ivan: Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća); Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb, 2005.

Hildebrand, Alice Von: Ljubavlju oplemenjeni, Verbum, Split, 2006.

Ivančić, Tomislav: Liječiti brak i obitelj, Teovizija, 2000.

Laun, Andreas: Ljubav i partnerstvo, Verbum, Split, 2005.

Liss, Berhnard, Brak može uspjeti, UPT, Đakovo

Martinović-Vlahović, Ružica: Prirodno planiranje obitelji, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2005.

Meves, Christa: Bračna abeceda, Djeci s problemima treba pomoći, Naša djeca odrastaju; u izdanju UPT, Đakovo

Murphy, Ann i John: Uspješno roditeljstvo, UPT, Đakovo

Nikić, Mijo: Psihologija obitelji - Psihološko-teološko promišljanje, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2004.

Peraica, Margarita i Znidarčić Željka (ur.): Ljubav i brak, Centar za bioetiku FFDI, Zagreb, 2002.

Ponsard, Christine: Vjera u obitelji, Verbum, Split, 2006.

Salvoldi, Valentino: Tijelo - to smo mi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997.

Šolić, Petar: Moralni aspekti ljudske seksualnosti, Crkva u svijetu, Split, 2001.

Tournier, Paul: Više razumijevanja u braku, Provincijalat franjevaca trećoredaca, Zagreb, 2000.

Townsend, Kelly J: Duhovni pristup rađanju, Teovizija, Zagreb, 2003.

Volarić-Mršić, Ana: Status ljudskog embrija, Centar za bioetiku FFDI, Zagreb, 2001.

Volarić-Mršić, Ana: Kultura života - radovi simpozija Pokreta za život Krčke biskupije, Centar za bioetiku, Zagreb, 2002.

Vukasović, Ante: Obitelj i moralni razvoj mladeži, UPT, Đakovo